produkt

 • Biosyntesväg för N-metylpyrrolidin och konstruktion

  Toluidinalkaloider såsom anisodamin och cyperin har viktiga biologiska aktiviteter och kliniskt medicinskt värde. Dessa alkaloider erhålls främst genom traditionella extraktionsmetoder från de ursprungliga växterna, och den mikrobiella heterologa syntesteknologin baserad på syntetisk biologi provi ...
  Läs mer
 • En ny metod för biokatalys för syntes av 1- Benzyl okt

  Som skelettstruktur för många bioaktiva naturliga produkter och läkemedel (såsom hostsuppressiva dexametadin), kan moralan erhållas från de viktigaste mellanprodukterna 1-bensyloktahydroisokinolinderivat med kemisk reaktion i tre steg. Syntesmetoderna för mellanprodukten inkluderar kl .. .
  Läs mer
 • Syntetisk död genom parp-hämmare kan sätta cancerceller

  Även om Iniparib har ett dåligt resultat av misslyckande, har PARP-hämmare återvänt till bröstcancerarenan efter att ha brutit igenom äggstockscancerbarriären, med Olaparib och Talazoparib som lyckades med en läkemedelsbehandling för patienter med avancerad metastaserande sjukdom [2-3]. Men i bröst ...
  Läs mer